Онлайн заказ такси 24 часа

Оферта

публічна оферта

1. Загальні положення.
1.1. Цей документ є публічною офертою та публічним договором і згідно ст. 633, 641 та гл. 63 Цивільного кодексу України її умови однакові для всіх споживачів та адресована будь-якій особі (далі Замовник), є офіційною пропозицією інформаційної диспетчерської служби замовлення послуг ТОВ «Дісконт таксі» (ЄДРПОУ 37413714), далі по тексту - «ІДС» і містить всі істотні умови надання інформаційно-диспетчерських послуг, спрямованих на забезпечення Замовника послугами третіх осіб з транспортного обслуговування, а також додаткових послуг, що вказуються на офіційному сайті ІДС.
1.2. У відповідності з ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України, звернення за наданням Послуги є акцептом даної оферти, що вважається рівносильним укладенню Договору на умовах, викладених в оферті. Уважно ознайомтеся з текстом публічної Оферти, і якщо Ви не згодні з будь-яким пунктом, Вам пропонується відмовитися від надання Послуг, що надаються Перевізником і Диспетчером, за умовами цієї Оферти та укласти індивідуальний договір (у письмовій формі) з ІДС.
1.3. Визначення, що використовуються в цілях виконання умов цієї Оферти:
1.3.1. Послуги ІДС - інформаційно-диспетчерські послуги по підбору і передачі заявок замовників на послуги третіх осіб що виконуються Перевізниками і іншими третіми особами залежно від характеру і виду послуги (повний список можна узнати по телефону або на офіційному інтернет-сайті ІДС).
1.3.2 Заявка - що приймається Диспетчером від Замовника інформація про замовлення транспортної послуги, що виконуеться Перевізником (шлях транспортного засобу Перевізника між пунктами відправлення і призначення). 1.3.3. Замовлення - оброблена ІДС, за допомогою технічних засобів, Заявка Замовника на отримання транспортної послуги, що виконуеться Перевізником.
1.3.4. Поточне замовлення - замовлення транспортного засобу Перевізника, що припускає прибуття транспортного засобу Перевізника "якнайшвидше", - інформація про замовлення приймається Перевізником за допомогою технічних засобів.
1.3.5. Попереднє замовлення - замовлення на транспортні послуги, що приймається не менше ніж за 40 (сорок) хвилин, припускає можливість прибуття транспортного засобу Перевізника у момент часу, бажаний (рекомендований) Замовником.
1.3.6. ІДС - юридична особа - ТОВ "Дісконт таксі", що є виконавцем інформаційно-диспетчерських послуг, відповідальне за збір, обробку і надання Перевізникові інформації про замовлення на транспортні послуги, що поступили в диспетчерську службу замовлення "Дісконт таксі".
1.3.7. Перевізник - фізична особа, що займається підприємницькою діяльністю або юридична особа, що є виконавцями транспортних послуг, здійснюють безпосереднє перевезення Замовників (з/без ручної поклажі), є так само Замовниками, інформаційно - диспетчерських послуг, для ІДС, і/або багажу і що робить інші транспортні послуги на користь Замовників.
1.3.8 Замовник - фізична особа, що направила ІДС інформацію про замовлення на отримання послуг третіх осіб, а так само клієнт (пасажир) Перевізника.
1.3.9 Акцепт - повне і беззастережне прийняття Замовником умов даної Оферти, шляхом здійснення Замовлення інформаційно - диспетчерської Послуги Диспетчерської служби згідно п. 3.1. даної Оферти. А також свідчить про те, що Замовник розуміє значення своїх дій, усі умови Оферти йому зрозумілі, Замовник не перебуває під впливом помилки, обману, насильства, загрози, і тому подібне
1.3.10. Багаж / ручна поклажа - речі Пасажира, що перевозяться Пасажиром з собою.
1.3.11. Маршрут - шлях транспортного засобу Перевізника між пунктами відправлення і призначення, вказаними Пасажиром.
1.4. У Оферті можуть бути використані поняття і терміни, не визначені в пункті 1.3.цієї Оферти. У цих випадках тлумачення понять і термінів робиться відповідно до тексту і сенсу цієї Оферти. У разі відсутності однозначного тлумачення поняття і терміну в тексті Оферти слід керуватися тлумаченням понять і термінів : в першу чергу - визначеним на Інтернет-сайті ІДС, в другу чергу - у відповідністю з цивільним законодавством і звичаями ділового обороту.
1.5. Оферта набирає чинності з моменту її розміщення на інтернеті-сайті ІДС .
2. Предмет оферти.
2.1. Надання інформаційно-диспетчерських послуг здійснюється ІДС, яка здійснює інформаційно-диспетчерські послуги з цілодобового прийому, обробки Заявок Замовників, для забезпечення їх послугами третіх осіб - Перевізників.
2.2. Забезпечення послугами третіх осіб робиться за завданням Замовників, по маршруту і в терміни на підставі інформації про заявку, отриману від Замовника. ІДС передає інформацію про Замовлення Перевізникам, інформує про вартість транспортних послуг на підставі тарифів, затверджених безпосередніми виконавцями цих послуг - Перевізниками. ІДС, за допомогою технічних засобів, інформує Замовника про стан Замовлення по телефону, за допомогою SMS, або іншими технічними засобоми. Оплата, за виконані Перевізником транспортні послуги, робиться безпосередньо їх виконавцеві, тобто Перевізникові.
3. Порядок надання послуг.
3.1. Акцепт Замовником умов цієї Оферти здійснюється виконанням будь-якої з наступних дій цієї Оферти:
• Замовлення транспортного засобу по телефону Диспетчерської служби;
• Замовлення транспортного засобу на офіційному інтернет-сайті Диспетчерської служби;
• Замовлення транспортного засобу у представника у відособленому підрозділі;
• іншими конклюдентними діями.
3.2. Замовник несе відповідальність за зміст і достовірність інформації, наданої при передачі Заявки.
3.3. Замовник гарантує, свою платоспроможність, що має повне право і повноваження на укладення і виконання цієї Оферти при здійсненні Замовлення.
3.4. Після розміщення Замовлення дані про Замовника реєструються у базі даних. Диспетчер не змінює і не редагує інформацію Замовника без його згоди.
3.5. Диспетчер залишає за собою право відмовити, без пояснення причин, в інформаційно - диспетчерському обслуговуванні Замовникові, що виражає незгоду з умовами цієї Оферти.
3.6. Телефонні розмови можуть записуватися в цілях здійснення внутрішнього контролю діяльності ІДС і контролю якості виконання Замовлень.
3.7. Усі претензії по неналежному виконанню інформаційно - диспетчерських послуг, Замовник має право направити по телефону - у формі усного повідомлення або шляхом відправлення електронного повідомлення через офіційний інтернет - сайт або письмово, за допомогою відправки листа поштою.
3.8. В силу постійного вдосконалення технології надання Послуг, ІДС має право змінювати умови Оферти в односторонньому порядку.
3.9 Усі інформаційні матеріали, представлені на офіційному інтернет-сайті, носять довідковий характер і не можуть повною мірою передавати достовірну інформацію про певні характеристики інформаційно - диспетчерських Послуг Диспетчерської служби. У разі виникнення у Замовника питань, що стосуються характеристик інформаційно - диспетчерських Послуг Диспетчерської служби, перед розміщенням Замовлення йому необхідно звернутися за консультацією до фахівця ІДС.
4. Обов'язки ІДС
4.1. Здійснювати цілодобовий прийом, обробку Замовлень Послуг диспетчерської служби для забезпечення Замовників транспортним засобом силами третіх осіб для перевезення пасажирів за маршрутом і в терміни на підставі інформації Замовника.
4.2. Передавати Замовлення Перевізникам з урахуванням їх місцезнаходження для максимально швидкої подачі транспортного засобу.
4.3Інформувати Замовника про вартість транспортної послуги, яка надається Перевізником, на підставі тарифів, отриманих від останнього.
4.4Інформувати Замовника про прийом Замовлення, фактичний час прибуття транспортного засобу Перевізника, до місця його подачі, місцезнаходження, державний реєстраційний номер легкового транспортного засобу Перевізника і т.д.
4.5. Інформувати - за наявності у диспетчерської служби технічної можливості - Замовника про випадки неможливості виконання транспортної послуги Перевізником або про випадки вимушеної затримки транспортного засобу останнього.
4.6. У разі виникнення несправності транспортного засобу Перевізника в дорозі, надати інформаційно - диспетчерські Послуги для якнайшвидшої його заміни в найкоротший термін, при цьому час прибуття іншого транспортного засобу іншого Перевізника не підлягає оплаті з боку Замовника.
4.7. Своєчасно виявляти і запобігати спробам несанкціонованого доступу до інформації та / або передачу її особам, які не мають безпосереднього відношення до виконання Замовлень.
4.8. Інформувати Замовника про випадки вимушеної затримки транспортного засобу Перевізника.
4.9. Розглядати претензії Замовників за якістю надаваних інформаційно - диспетчерських послуг і вживати заходів для врегулювання можливих суперечок.
5. Обов'язки Замовника.
5.1. Для своєчасного забезпечення транспортної послугою, яка надається Перевізником, звертатися до ІДС завчасно (з урахуванням часу на відстань, пробки і т.д.), необхідного для приїзду транспортного засобу Перевізника.
5.2. Враховувати число посадочних місць і об'єм вантажного відділення в транспортному засобі Перевізника.
5.3. При Замовленні транспортного засобу повідомляти Диспетчерові номер телефону для зв'язку з Замовником та / або пасажиром, час і адресу місця приїзду транспортного засобу і кінцеве місце призначення із зазначенням проміжних місць зупинки / стоянки, при наявності таких (на момент Замовлення), тип транспортного засобу, маршрут поїздки, необхідні умови перевезення (наявність багажу, тварин, та ін.) та іншу інформацію, яка може виявитися істотною.
5.4. Гарантувати, належну поведінку всіх пасажирів, їх стан при виконанні Замовлення, належну поведінку і стан перевозяться тварин, багажу їх відповідність Замовленню і транспорту.
5.5. Використовувати надане Перевізником транспортний засіб за цільовим призначенням.
5.6. Дотримуватися чистоти і порядку, на всьому протязі маршруту, у транспортному засобі Перевізника.
5.7. Своєчасно (при посадці / завантаженні), і в повному обсязі оплачувати Перевізнику вартість його послуги, рівну вартості озвученої Диспетчером на підставі тарифів отриманих від Перевізника, крім випадків зміни маршруту Замовником, надання додаткових послуг (у бік зменшення або збільшення), в процесі виконання заявки, бо при цьому буде проведено перерахунок Замовлення (за умови сповіщення ІДС), а так само платні парковки / очікування й інші можливі послуги, в тому числі додаткові, відповідно до тарифів (з виконання Замовлення).
5.8. Оплачувати Перевізнику очікування більше 5 хвилин від часу сповіщення його Замовником або на проміжних зупинках, до кінцевого місця призначення прямування, або відразу з контрольного часу, якщо транспортний засіб Перевізника мало прибути на певний час (чч.мм.).
5.9. Повідомляти про забуті речі в транспортних засобах Перевізника Диспетчерові за вказаними телефонами на офіційному сайті ІДС.
5.10. Після подачі Заявки, стежити за SMS-оповіщенням і вхідними дзвінками від диспетчерської служби або Перевізника.
5.11. Відшкодувати Перевізнику мінімальну вартість поїздки за встановленими Перевізником тарифами, у разі недотримання строків, зазначених у п.5.12. або відмови від транспортних послуг Перевізника після отримання повідомлення від диспетчерської служби інформації про прибуття Перевізника на місце початку відправлення.
5.12. Не пізніше 30 (Тридцяти) хвилин до передбачуваного початку поїздки повідомити диспетчерську службу про відмову від Замовлення транспортних послуг, що надаються Перевізником.
6. Порядок розрахунків.
6.1. Вартість послуг Перевізника озвучується ІДС на підставі тарифів, наданих та затверджених Перевізником: – опублікованими на сайті ІДС;
– озвученими співробітником ІДС або третіми особами, залученими для надання послуг з прийому Заявок на транспортні послуги, що надаються Перевізником;
6.2. Оплата послуг Перевізника та інших третіх осіб за замовленнями отриманими через диспетчерську службу здійснюється Замовником готівковими коштами безпосередньо Перевізнику, або шляхом переведення безготівкових грошових коштів на його розрахунковий рахунок. ІДС не стягує плату з Замовників послуг, вартість диспетчерських послуг оплачується Перевізниками та виконавцями інших послуг.
6.3. При оплаті готівкою грошовими коштами Послуг Перевізника Замовник не має право утримувати будь-які суми в рахунок погашення претензій до ІДС або Перевізнику.
7. Правила надання послуг третіми особами.
7.1. Кількість пасажирів в транспортному засобі Перевізника не повинна перевищувати кількість місць, визначених технічною характеристикою транспортного засобу.
7.2 У транспортних засобах Перевізника забороняється перевезення вантажів, сумарна маса яких перевищує норматив завантаження багажника обслуговуючого транспортного засобу, встановлений заводом-виготівником.
7.3. У транспортних засобах Перевізника забороняється перевезення резкопахнущих і небезпечних (легкозаймистих, вибухових, токсичних, корозійних і ін.) речовин, холодної і вогнепальної зброї без чохлів і упаковки, речей (предметів), що забруднюють транспортні засоби або одяг пасажирів.
7.4 Якщо всі речі, що перевозяться пасажирами, можуть одночасно поміститися в багажник обслуговуючого автомобіля, вони провозяться без додаткової оплати. При цьому за узгодженням з Перевізником вони розміщуються або в багажнику, або в салоні автомобіля.
7.5. Якщо сумарний об'єм що перевозяться пасажирами речей перевершує об'єм багажника Транспортного засобу Перевізника, стягується додаткова плата по тарифах останнього, що діють. Провозити в салоні Транспортного засобу допускається речі, які вільно проходять через дверні отвори, не забруднюють і не псують сидінь, не заважають Перевізникові управляти транспортним засобом і користуватися дзеркалами заднього вигляду.
7.6. Допускається перевезення в транспортних засобах Перевізників собак в намордниках за наявності повідців і підстилок, дрібних тварин (не більше за кішку) і птиць в клітках (корзинах, коробах, контейнерах і ін.) з глухим дном, якщо це не заважає водієві управляти легковим транспортним засобом і користуватися дзеркалами заднього вигляду. За перевезення тварин стягується додаткова плата по тарифах Перевізника, що діють.
8. Відповідальність ІДС.
8.1. ІДС несе відповідальність за невиконання своїх зобов'язань відповідно до законодавства України в частині якості надання інформаційно – диспетчерських послуг у відповідність з умовами справжньої Оферти. Виконавці транспортних послуг, замовлених через ІДС несуть повну відповідальність за якість послуг, що надаються ними.
8.2. ІДС не несе відповідальність за перерви в наданні інформаційно – диспетчерських послуг, в разі збоїв програмного забезпечення або устаткування, що належать і не належать ІДС.
8.3. ІДС не несе відповідальність за повні або часткові переривання надання інформаційно – диспетчерських послуг, пов'язані із заміною устаткування, програмного забезпечення або проведення інших робіт, викликаних необхідністю підтримки працездатності і розвитку технічних засобів ІДС.
8.4. ІДС не несе відповідальність за збитки, упущену вигоду, понесені Замовником, Перевізником, в результаті користування інформаційно – диспетчерськими послугами.
8.5. ІДС ні за яких обставин не несе відповідальності за дії (бездіяльності) третіх осіб: Замовника, Перевізника і за обставини непереборної сили (форс-мажор), що викликають спричинення моральної і (або) матеріальної шкоди (у тому числі реальний збиток, а також упущена вигода), незалежно від того, чи міг Диспетчер передбачати можливість настання такої шкоди і можливість його усунення або не міг.
9. Відповідальність Замовника.
9.1. Замовник несе відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до законодавства України.
9.2. Замовник зобов'язався відшкодувати ІДС витрати, понесені унаслідок надання Замовником в Заявці помилкової або недостовірної інформації, невідповідності вантажу, вказаного в Заявці, фактично завантаженому вантажу і так далі, у тому числі ІДС має право пред'явити Замовникові вимоги про компенсацію таких збитків в порядку регресу, після того, як ІДС буде вимушений відшкодувати збитки Виконавцеві таких послуг.
9.3 В разі відмови Замовника від Заявки після прибуття транспортного засобу Перевізника, Замовник зобов'язаний виплатити Перевізникові неустойку у розмірі 100 % мінімальній вартості послуги. Даний борг фіксується ІДС, за телефонним номером або логіном Замовника і є підставою відмови в наданні інформаційно – диспетчерської послуги або блокування за наявності боргу, неоплати штрафу, з можливістю передачі даної інформації іншим організаціям у сфері надання аналогічних послуг.
9.4. В разі неналежної поведінки Замовника при виконання Замовлення, що викликає конфлікт з Виконавцем послуг (Перевізником), ІДС залишає за собою право освітлювати, де б то не було, дані факти, блокувати номер телефону Замовника до надання інформаційно – диспетчерських послуг. З'ясування причин блокування здійснюється за юридичною адресою ІДС і контактним телефонам.
9.5. Замовник несе повну відповідальність за дотримання вимог чинного законодавства при використанні інформаційно – диспетчерських послуг Диспетчера, що є предметом справжньої Оферти, у тому числі за достовірність відомостей, наданих ІДС про Замовника, за збереження використовуваних матеріалів, за достовірність гарантій і завірень Замовника, що містяться в справжній Оферті.
10. Форс мажор.
10.1. Складовою частиною даного Договору є застереження про форс-мажор (настання обставин непередбаченої сили, тобто надзвичайні та невідворотні обставини, при конкретних умовах конкретного періоду часу).
10.2. До обставин непередбаченої сили Сторони даного Договору відносять таке: - явища стихійного характеру (землетрус, паводок, блискавка, сель, зсув ґрунту, тощо) - війна та військові дії, вибухи, епідемії: - мораторій органів влади та управління, акти органів влади, що безпосередньо стосуються предмету даного Договору; - страйки, мітинги, організовані в установленому порядку; - перекриття вулиць органами ДАІ, аварії і затори на дорогах, ремонт дорожнього покриття чи будівель з відповідним перекриттям вулиць.
10.3. У разі настання форс-мажорних обставин Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання за цим Договором, повинна повідомити іншу Сторону негайно.
11. Порядок вирішення спірних питань.
11.1. Спори і розбіжності, пов'язані з виконання справжньої Оферти, розв'язуються шляхом ведення переговорів, листування та у порядку, установленому законодавством. У разі неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, вони вирішуються згідно з чинним законодавством України в судовому порядку.
12. Особливі умови.
12.1. При роботі із Замовником водій транспортного засобу (Перевізник) поступає в розпорядження Замовника, при цьому, Перевізник несе відповідальність, як за виконання Замовлення, так і за виконання вказівок Замовника за умови, що вони не суперечат Правилам дорожнього руху, транспортному статуту, іншим правовим актам України.
12.2. У випадку якщо виконання розпоряджень Замовника спричинило накладення штрафних санкцій або збитки, то вони підлягають відшкодуванню з боку Замовника відповідно до чинного законодавства України.
12.3. Перевізник несе повну відповідальність за спричинення збитку пасажирам, вантажам Замовника в разі ДТП.
12.4. Погоджуючись з умовами Оферти в справжній редакції, Замовник погоджуються на SMS -інформірованіє ІДС відносно виконання Замовлення.
12.5. Перевізник і Замовник по справжній Оферті дають свою згоду на здобуття від ІДС інформаційних повідомлень (SMS, в т.ч. рекламного характеру) на свій номер телефону, електронну пошту і так далі Відправка інформаційних повідомлень, будь-якого (не протизаконного) характеру (рекламні, інформаційні і так далі), припиняється Диспетчером на підставі письмової заяви Перевізника або Замовника.
12.6. Погоджуючись з умовами Оферти в справжній редакції, Замовник і Перевізник виражають свою згоду на здобуття рекламної інформації, поширюваної по мережах зв'язку в цілях і випадках, коли необхідність такої згоди передбачена нормативно-правовими актами про рекламу і іншим законодавством України.
12.7. ІДС не зобов'язана зберігати дані Замовника (відомості бази даних, статистику і т. д.) і має право їх видалити з бази даних.
12.8. ІДС залишає за собою право змінювати будь-які з умов даної Оферти у будь-який час шляхом публікації тексту зміненого пункту або нової Оферти на сайті, або публікацією в ЗМІ. Новий варіант оферти набирає чинності відразу після внесення даних змін на сайті ІДС або публікації. У випадку якщо Замовник продовжує подавати Замовлення на надання інформаційно – диспетчерських послуг, це підтверджує прийняття ним змін в справжню Оферту або нової Оферти.
12.9. У всьому, що не обумовлене в справжній Оферті, сторони керуються чинним законодавством України.
13. Персональні дані.
13.1. Здійснюючи Замовлення інформаційно – диспетчерської Послуги ІДС та залишаючи будь-яку інформацію про себе Замовник однозначно і добровільно надає згоду і дозволяє Виконавцю здійснення будь-якої дії або сукупності дій повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі та/або картотеці персональних даних, пов’язаних зі збором, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптацією, зміною, поновленням, використанням та поширенням, включаючи реалізацію і передачу, знеособленням, знищенням (далі разом - обробка) всіх переданих Замовником персональних даних на необмежений термін з метою надання Послуг, передбачених Договором, забезпечення реалізації цивільно-правових та господарсько-правових відносин, підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань господарської діяльності суб’єкта підприємницької діяльності, а також ведення податкового та бухгалтерського обліку, розповсюдження електронних тематичних розсилок та/або іншої інформації, пов’язаної з діяльністю Виконавця за умови дотримання їх захисту відповідно до вимог відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року, № 2297-УІ.
13.2 Замовник також підтверджує відсутність будь-яких застережень щодо обмеження права на обробку переданих ним персональних даних, а також свою добровільну згоду на використання таких даних Виконавцем, надання права обробки, доступу і розповсюдження будь-яким третім особам у вищевказаних цілях на необмежений термін без повідомлення про такі передачі персональних даних.
14. Термін дії оферти.
14.1. Умови Оферти набирають чинності з моменту подачі заявки на Послугу в порядку, встановленому справжньою Офертою і діють безстроково.
14.2. Замовник має право розірвати цей договір без яких або штрафних санкцій в частині кожного Замовлення лише до здобуття повідомлення про те, що транспортний засіб Перевізника прибув (що поступає по засобом SMS або дзвінка на міський телефон або мобільний). Інакше здійснюється нарахування штрафу по п.9.3.настоящей оферти або наслідки його неоплати.
15. Авторські права.
15.1. Вся текстова інформація і графічні зображення, розміщені на офіційному інтернеті-сайті, є власністю ІДС.
ТОВ «Дісконт таксі»
Юр. адреса: 02218 Україна, м. Київ, вул. Миколи Кiбальчича, буд. 1
р/р 26002057001408 в ф-і «Приватбанк» м. Київ
МФО 300711
ЄДРПОУ 37413714
Powered by MAGIC lIGHT